Het Slachtofferloket
Het zou niet nodig moeten zijn

Burgers zijn het zat ....

Justitie blundert in de zaak tegen zwempedo
Zwempedo was reeds eerder in de picture bij justitie..
Zorgvuldiger onderzoek had veel slachtoffers gescheeld.

 Daders in de watten,
slachtoffers in de kou

Slachtofferloket, geen overbodige luxe met de blunders van OM

 Justitieel geblunder neemt toe.

Maar goed dat er een slachtofferloket is

Justitie blundert.

Is dat uitzonderlijk dan?

Slachtoffers doodsbenauwd

Vluchtgevaarlijke vrouwenhandelaar op "humanitair verlof"

Gerechtelijke blunder, vrouwenhandelaar verdwenen.

Slachtofferloket broodnodig ...

Joost Eerdmans richt Het Burgercomité tegen Onrecht op.

Hoe konden politie, justitie en rechters zulke blunders maken?
Oud-recherchechef Jan Blaauw en de Twee van Putten.

Slachtofferhulp Nederland neemt afstand van initiatief Joost Eerdmans

SlachtofferLoket  |  Slachtoffers Centraal  |  SlachtofferBeleid


▲Top


▲Top

Het vernieuwde slachtofferloket
Wat is de overheid van plan met de positie van het slachtoffer in het strafproces?
De overheid wil de rechten van het slachtoffer in het strafproces versterken. Het kabinet stelt voor slachtoffers recht te geven op informatie over zowel de strafrechtelijke procedure als de mogelijkheden van schadevergoeding. Ook wordt rekening gehouden met de belangen van het slachtoffer bij het nemen van de vervolgingsbeslissing en het formuleren van de eis.

Vernieuwing slachtofferloket
Om de dienstverlening aan slachtoffers van misdrijven te verbeteren, wordt gewerkt aan een vernieuwd slachtofferloket. In dit slachtofferloket werken het OM, Slachtofferhulp Nederland en de politie nauw samen om het slachtoffer zo goed mogelijk te informeren over het strafrechtelijk traject en de wijze waarop hij zijn rechten kan uitoefenen in het proces. Op dit moment zijn er vier proefloketten, in Utrecht, Breda, Maastricht en Amsterdam. In deze proefloketten worden onder andere verschillende vernieuwingen uitgeprobeerd, zoals een eenvoudiger schadeopgaveformulier.
Postbus51.nl


▲Top

Rechtbank Amsterdam krijgt slachtofferloket
09-09-2009

De rechtbank in Amsterdam krijgt binnenkort een speciaal loket voor slachtoffers van misdrijven. Zij kunnen daar informatie en advies krijgen over de strafzaak tegen de dader of de mogelijkheid om als slachtoffer tijdens de rechtszaak een verklaring af te leggen.

Een woordvoerster van justitie bevestigde maandag een bericht hierover in Het Parool. Momenteel hebben slachtoffers nog met verschillende instanties te maken: Slachtofferhulp, politie en justitie. Door het nieuwe loket kunnen ze met al hun vragen op één plek terecht. (Bron ANP)


Evaluatie nieuw slachtofferloket
Samenvatting
In het kader van “Slachtoffers Centraal” wordt een nieuw slachtofferloket ontwikkeld dat lokaal het aanspreekpunt wordt voor slachtoffers.


Ook de Rechtbank Amsterdam krijgt een 'slachtofferloket'. De rechtbank in Amsterdam krijgt binnenkort een speciaal loket voor slachtoffers van misdrijven. De bedoeling is dat vele steden in Nederland een eigen meldpunt, slachtofferloket krijgen.

Het Openbaar Ministerie in Utrecht heeft een slachtofferloket geopend waar slachtoffers van geweldsdelicten terecht kunnen.


▲Top

Persbericht:
Slachtofferhulp Nederland neemt afstand van initiatief Joost Eerdmans 3-09-09

Slachtofferhulp Nederland neemt afstand van initiatief Joost Eerdmans
3-09-2009

Met verbazing heeft Slachtofferhulp Nederland afgelopen maandag kennisgenomen van de oprichting van het Burgercomité tegen Onrecht door Joost Eerdmans. Slachtofferhulp Nederland distantieert zich hiervan.

Algemeen directeur Jaap Smit: “Wij zien niets in dit onbesuisde initiatief, dat voorbijgaat aan de vele inspanningen en verbeteringen die al sinds jaren zichtbaar zijn. Wij staan niet achter het pleidooi voor standaard levenslange gevangenisstraf voor moord of verkrachting en het hameren op het aambeeld van wraak en vergelding. Uitspraken over vermeende linkse (vrouwelijke) rechters en andere ongenuanceerde uitspraken wijzen wij met klem af.”

Slachtofferhulp Nederland heeft in haar 25-jarige bestaan voortdurend gepleit voor versterking van de positie van slachtoffers van (ernstige) misdrijven. “Mede door deze inspanningen is in de afgelopen jaren veel ten goede veranderd. Invoering van het spreekrecht en het casemanagement voor nabestaanden van moord en doodslag zijn daar goede voorbeelden van.”

Recht doen
“Wij geloven niet dat het herstel van slachtoffers en nabestaanden bevorderd wordt door te hameren op zwaardere straffen en wraak op daders. Straffen dienen wel recht te doen aan het leed dat het slachtoffer of diens nabestaande is aangedaan en het is de taak van de rechter daar in zijn/haar afwegingen op zorgvuldige wijze mee om te gaan.” De inzet van Slachtofferhulp Nederland is ook dat verder geïnvesteerd moet worden in adequate hulp aan slachtoffers en nabestaanden, opdat zij na het misdrijf hun leven zo goed en zo kwaad als dat kan weer kunnen oppakken.

Geen subsidierelatie VOVK
In de Volkskrant van donderdag 3 september stelt Eerdmans dat de Vereniging van Ouders van een Vermoord Kind (VOVK) zich gedistantieerd heeft van zijn initiatief omdat Slachtofferhulp Nederland gedreigd heeft de subsidie aan de VOVK stop te zetten. “Dit is flagrante onzin, zoals de voorzitter van de VOVK reeds heeft bevestigd”, zegt Jaap Smit. “Slachtofferhulp Nederland en de VOVK hebben geen subsidierelatie en van druk van onze kant is op geen enkele wijze sprake geweest.


▲Top

Straffen voor moord veel te laag
Jack Keijzer, 09-09-2009

De straffen voor moord zijn vaak zo laag dat zij niet tegemoet komen aan de behoefte van de nabestaanden aan genoegdoening
Mijn zoon Pascal is op Koninginnedag 2007 vermoord. Hij is in de hals gestoken en de daders hebben hem met een groot gapend en bloedend gat tenminste 10 minuten laten liggen. Hij heeft om genade gevraagd. Hij heeft het niet gekregen.

Feesten
De daders zijn weggereden, maar hun mobiele telefoon lag nog bij Pascal. Daarom zijn ze weer teruggekomen. De hoofdverdachte vond het nodig een aantal malen over mijn zoon heen te rijden. Alles onder de ribbenkast van mijn jongen was kapot. De andere dader stond erbij en keek ernaar. Ze hebben niet 112 gebeld, maar zijn gaan feesten in een coffeeshop.

Ze waren 38 en 40 jaar oud.

Ze hebben 15 jaar en 8 jaar gekregen. Daarvan blijft in de praktijk 10 jaar en een kleine 6 jaar over.

 


▲Top

Slachtofferloketten door geheel Nederland.


▲Top

 Mail uw ervaringen, bevindingen, verhaal of reacties naar info@slachtofferloket.com

SlachtofferLoket  |  Slachtoffers Centraal  |  SlachtofferBeleid

Mail uw ervaringen, bevindingen, verhaal of reacties naar info@slachtofferloket.com